Управление на проекти и инвеститорски контрол

Управление на проекти и инвеститорски контрол

Инвеститорският контрол е от ключово значение за успешната реализация на един проект. Като архитекти ние обръщаме огромно внимание на качеството и детайла по време на строителството и поради тази причина множество инвеститори предпочитат да поверят контрола върху изпълнението на професионалисти. Ние от архитектурно бюро „Кантора 17” планираме процесите във времето, водим активна кореспонденция със строителя, надзора, възложителя и държавната администрация, за да сме сигурни че проекта се изпълнява качествено и в поставените срокове. Оценяваме всички предпоставки за забавяне и приоритизираме. В течение на строителството водим и протоколираме редовни срещи с всички участници в строителния процес, описваме възникналите проблеми, поставяме срокове и съдействаме с техническата си експертиза. Архитектите от „Кантора 17” притежават удостоверения за „Управление на Проекти”, „Качествен контрол по време на строителството”, „Оценка на съответствието на вложените материали”. „Управление на договори по „ФИДИК”. Като обобщение на услугата, ние бихме могли да изготвим за вас:

  • Задание и обхват за проектиране и изпълнение.
  • Анализ на проекти.
  • Съгласуване на проекти с държавната администрация.
  • Подготовка на тръжни книжа за избор на изпълнител, задания за строителство
  • Анализ и оценка на предложения и оферти.
  • Съгласуване на материали, мостри, строителни системи.
  • Контрол на календарни графици по време на строителството.
  • Качествен контрол по време на строителството.
  • Управление на договори.
  • Екзекутивна документация за въвеждане в експлоатация.

За подробна информация относно процесите при управление на проекти, посетете нашите статии в секция БЛОГ.

Управление на проекти и инвеститорски контрол