Предпроектни проучвания

Предпроектни проучвания

В днешната пазарна ситуация предпроектните проучвания са неразделна част от всяко едно инвестиционно начинание. Използват се методи за анализ, оценка на риска и потенциални варианти за реализацията на даден проект. Архитектурно бюро „Кантора 17” предлага на своите клиенти изготвяне на оценка на дадено проектно предложение, до колко то е финансово оправдано, дали би могло да се реализира в рамките на даден ограничен бюджет и дали би донесло висока възвращаемост на инвеститора. Предпроектното проучване е от значение за цялостния успешен завършек на едно инвестиционно намерение, като целта му е да предпази и предупреди клиента от евентуални загуби на средства и инвестиции. Предпроектните проучвания дават увереност на инвеститорите в техните намерения, като са аргументирани с факти и анализи на пазарната среда в миналото, настоящето и вероятни сценарии за развитие в бъдещето. Архитектурно бюро „Кантора 17” работи в тясно сътрудничество с експерти от сферата на недвижимите имоти, строителството и маркетинговите проучвания с цел постигане на най-точни и ефикасни прогнози и оценки. Като обобщение на услугата, ние бихме могли да изготвим за вас:

  • Конкретно задание за проектиране и обхват на дейността.
  • Проучване на състоянието на пазара и анализ на базата на факти.
  • Оценка на риска за дадено инвестиционно намерение, което ще подскаже дали е финансово оправдано.
  • Предварителни количествено-стойностни сметки за целия инвестиционен проект на базата на обемно-пространствени проучвания.
  • Разработване на пазарни стратегии и бизнес модели.
Предпроектни проучвания