Услуги

 Нашите услуги

Предпроектни проучвания

В днешната пазарна ситуация предпроектните проучвания са неразделна част от всяко едно инвестиционно начинание.

Градоустройствени решения

Подробните Устройствени Планове (ПУП) и градоустройствените решения са от жизнена необходимост за създаване на благоприятна среда на живот.

Еднофамилни и многофамилни жилищни сгради

Проектирането на жилищни сгради е една от основните и най-често търсени дейности от широката публика.

Вилни сгради, хотели, смесени сгради за сезонно обитаване

Проектирането на вилни сгради, хотели и сгради със смесено предназначение за сезонно обитаване е често търсена услуга по Черноморието.

Търговски и бизнес сгради

В днешната динамична среда се увеличава все повече нуждата от качествени търговски и бизнес сгради.

Промишлени, производствени сгради и складове

Проектирането на промишлени и производствени сгради е особено специфична дейност, която е строго индивидуална за всяка сграда в зависимост от предназначението и.

Интериорен дизайн

Интериорният дизайн е също толкова важен, както и екстериора на сградата.

Преустройства, реконструкции и реставрации

Проектите за преустройства, реконструкции, реставрации и смяна на предназначението са едни от най-широко разпространените в практиката.

Управление на проекти

Инвеститорският контрол е от ключово значение за успешната реализация на един проект.

Консултации

Архитектурно бюро „Кантора 17” предоставя безплатни консултации на всички настоящи и бъдещи клиенти. Предварителното консултиране е от ключово значение преди започване на един проект от закупуването на имота, през обсъждането на инвестиционните намерения и успешната реализация. Съдействаме на нашите клиенти по време на всеки етап от проекта и предлагаме своята експертиза в разрешаване на всякакви правни и законови проблеми. Преразглеждаме намеренията на инвеститора, даваме препоръки и оценки на вече изготвени инвестиционни проекти. Като обобщение на услугата, ние бихме могли да ви консултираме относно:

  • Строително право.
  • Закупуване на подходящ имот с инвестиционни намерения.
  • Съгласуване на проекти с държавната администрация.
  • Подготовка на тръжни книжа за избор на изпълнител, задания за строителство.
  • Оценка на вече изготвени инвестиционни проекти.
  • Посещения и оценка на вече построени сгради с цел закупуване или преустройство.
  • Други консултация спрямо конкретния случай.