Еднофамилни и многофамилни жилищни сгради

Еднофамилни и многофамилни жилищни сгради

Проектирането на жилищни сгради е една от основните и най-често търсени дейности от широката публика. Екипът на архитектурно бюро „Кантора 17” държи особено много на качественото проектиране от идейна до техническа и работна фаза на своите проекти за жилищни сгради. Стремежа ни е да постигнем симбиоза между функционалните нужди на обитателите и техните естетически предпочитания, за да постигнем проекти за сгради, които да носят значимост във времето. При започването на всеки наш проект за еднофамилни или многофамилни жилищни сгради, ние отчитаме фактори като характер на средата, регионални архитектурни традиции и норми, лични предпочитания на клиента и възможности за развитие. Екипът на архитектурно бюро „Кантора 17” е работил по множество проекти за еднофамилни и многофамилни жилищни сгради по черноморието и столицата, като също така сме съдействали на голям брой наши клиенти при всички законови процедури, през които трябва да се премине до получаване на разрешение за строеж и успешна реализация. Като обобщение на услугата , ние бихме могли да изготвим за вас:

  • Конкретно задание за проектиране и обхват на дейността.
  • Идеен инвестиционен проект с цел предварителна продажба.
  • Технически инвестиционен проект на еднофамилна или многофамилна жилищна сграда с цел получаване на Разрешение за Строеж и реализация.
  • Работен проект за еднофамилна или многофамилна жилищна сграда с цел определяне на ясни и точни критерий и детайли по време на строителството.
  • Компютърни фото-реалистични триизмерни изображения на бъдещата сграда в няколко варианта.
  • Съдействие при реализация и изготвяне на подробни количествено-стойностни сметки с цел предварително прогнозно остойностяване.

За подробна информация относно необходимите документи при започване на проект за еднофамилна или многофамилна жилищна сграда, посетете нашите статии в секция БЛОГ.

Предпроектни проучвания