Промишлени, производствени сгради и складове

Промишлени, производствени сгради и складове

Проектирането на промишлени и производствени сгради е особено специфична дейност, която е строго индивидуална за всяка сграда в зависимост от предназначението и. Под внимание се взимат множество законови изисквания за безопасна среда и технологична последователност на процесите. Архитектурно бюро „Кантора17” изготвя проекти за нови промишлени, производствени сгради и складове в съответствие с всички изисквания и стандарти. Изборът на конструкции и материали е от ключово значение за икономически оправдан инвестиционен проект и ние работим в тясно сътрудничество със специалисти инженери с богат опит в тази сфера. Като обобщение на услугата, ние бихме могли да изготвим за вас:

  • Конкретно задание за проектиране и обхват на дейността.
  • Идеен инвестиционен проект с цел предварителна продажба.
  • Технически инвестиционен проект за промишлени, производествени сгради, складове и халета, с цел получаване на Разрешение за Строеж и реализация.
  • Работен проект за промишлени, производествени сгради, складове и халета с цел определяне на ясни и точни критерий и детайли по време на строителството.
  • Компютърни фото-реалистични триизмерни изображения на бъдещата сграда в няколко варианта.
  • Съдействие при реализация и изготвяне на подробни количествено-стойностни сметки с цел предварително прогнозно остойностяване.

За подробна информация относно необходимите документи при започване на проект за промишлена, производствена сграда, посетете нашите статии в секция БЛОГ.

Предпроектни проучвания