Блог

Какво е Подробен устройствен план (ПУП) с Комплексен проект за инвестиционна инициатива? Какви са необходимите документи?

Законовата уредба за процедиране на ПУП е бавна, тромава и трудоемка, имайки предвид всички съгласувателни писма от дружества и институции. Собствениците и инвеститорите/възложителите трябва да се въоръжат с търпение и да не избързват с проектиране и строителство в имота.
Виж повече

Какво е Подробен устройствен план (ПУП)?

Кога е необходимо да се възложи изготвянето му (изменението му)? Какво представлява ПУП? [caption id="attachment_589" align="alignleft" width="300"] Подробен устройствен план (ПУП)[/caption] Подробният устройствен план (ПУП) се създава на база на общия градоустройствен план (ОУП) за населеното място и конкретизира устройството и застрояването на всеки поземлен имот (ПИ). При липсата на общ устройствен план , се…
Виж повече