Търговси и бизнес сгради

Търговси и бизнес сгради

В днешната динамична среда се увеличава все повече нуждата от качествени търговски и бизнес сгради. Ние от архитектурно бюро „Кантора 17” следим последните тенденции в тази сфера на проектирането и се стремим винаги да прилагаме в проектите си модерни технологии с цел по-добра енергоефективност и неповторима визия на сградите ни. През годините сме били част от мащабни проекти по черноморието и столицата за бизнес и търговски сгради. Част от тях включват молове, автомобилни шоурууми, офис сгради, верига от магазини за хранителни стоки и други. Опитът,който екипът на архитектурно бюро „Кантора 17” е натрупал през годините ни помага да избираме ефективни и икономически оправдани решения в подбора на материали и строителни системи, за да създадем качествен съвременен проект, който да отговаря на международните стандарти за този тип сгради. Като обобщение на услугата, ние бихме могли да изготвим за вас:

  • Конкретно задание за проектиране и обхват на дейността.
  • Идеен инвестиционен проект с цел предварителна продажба.
  • Технически инвестиционен проект за търговски, бизнес и офис сгради, с цел получаване на Разрешение за Строеж и реализация.
  • Работен проект за търговски, бизнес и офис сгради с цел определяне на ясни и точни критерий и детайли по време на строителството.
  • Компютърни фото-реалистични триизмерни изображения на бъдещата сграда в няколко варианта.
  • Съдействие при реализация и изготвяне на подробни количествено-стойностни сметки с цел предварително прогнозно остойностяване.

За подробна информация относно необходимите документи при започване на проект за търговка, бизнес или офис сграда, посетете нашите статии в секция БЛОГ.

Предпроектни проучвания