Вилни сгради, хотели, смесени сгради за сезонно обитаване

Вилни сгради, хотели, смесени сгради за сезонно обитаване

Проектирането на вилни сгради, хотели и сгради със смесено предназначение за сезонно обитаване е често търсена услуга по черноморието. Екипът на архитектурно бюро „Кантора 17” изплозва дългогодишния си опит при проектирането на такъв тип сгради, за да постигне максимално естетически, функционални и икономически ефективни решения. Вилните сгради, било то малки семейни хотели или комплекси от апартаментен тип се отличават от обикновените жилищни сгради по няколко основни показателя. Ние от архитектурно бюро „Кантора 17” внимателно анализираме характера на средата, в която ще се изгради новата сграда и нейната цел.По този начин взимаме най-добрите решения относно визията и функционалността, за да може средствата да бъдат оправдани. Сградите, предназначени за отдих биват категоризирани съгласно българското законодателството, като нашия екип следи всички необходими изисквания и промени във времето. Като обобщение на услугата , ние бихме могли да изготвим за вас:

  • Конкретно задание за проектиране и обхват на дейността.
  • Идеен инвестиционен проект с цел предварителна продажба.
  • Технически инвестиционен проект за вилни сгради, хотели от всички категории,затвотрени комплекси от апартаментен тип с цел получаване на разрешение за строеж и реализация.
  • Работен проект за вилни сгради, хотели от всички категории,затвотрени комплекси от апартаментен тип с цел определяне на ясни и точни критерий и детайли по време на строителството.
  • Компютърни фото-реалистични триизмерни изображения в няколко варианта.
  • Съдействие при реализация и изготвяне на подробни количествено-стойностни сметки с цел предварително прогнозно остойностяване.

За подробна информация относно необходимите документи при започване на проект за вилна сграда, хотел комплекс от затворен тип, посетете нашите статии в секция БЛОГ.

Предпроектни проучвания