Градоустройствени решения, подробни устройствени планове

Градоустройствени решения, подробни устройствени планове

Подробните Устройствени Планове (ПУП) и градоустройствените решения са от жизнена необходимост за създаване на благоприятна среда на живот. Всяка хубава сграда трябва да бъде част от един общ ансамбъл и по този начин да засили позитивните усещания в човека за дадено място . Архитектурно бюро „Кантора 17” отдава огромно значение на важността на градоустройственото планиране при започване на всеки нов свой проект. Екипът от архитекти има разработени множество частни Подробни Устройствени Планове за различни сгради, участия и награди в международни конкурси за градоустройствени концепции и планове за развитие. Като обобщение на услугата, ние бихме могли да изготвим за вас:

  • Общи и Подробни Устройствени Планове (ПУП), Застроителни планове
  • Разделяне на имоти.
  • Промяна на предназначението на имоти
  • Урегулиране на поземлени имоти
  • Градоустройствени решения, проучвания и концепции
  • Максимално допустимо застрояване на конкретни имоти и определяне на предназначението им.

За подробна информация относно какво е ПУП и необходимите действия за осъществяване на инвестиционните намерения посетете нашите статии в секция БЛОГ.

Предпроектни проучвания