Промяна на предназначението на земеделски земи. Процедура по вкарване в регулация.

No Comments Yet.

Leave a comment