Category Archives: Архитектура

Какво е Подробен устройствен план (ПУП)?

Кога е необходимо да се възложи изготвянето му (изменението му)? Какво представлява ПУП? [caption id="attachment_589" align="alignleft" width="300"] Подробен устройствен план (ПУП)[/caption] Подробният устройствен план (ПУП) се създава на база на общия градоустройствен план (ОУП) за населеното място и конкретизира устройството и застрояването на всеки поземлен имот (ПИ). При липсата на общ устройствен план , се…
Виж повече

Архитектурния детайл- значение за облика на една сграда

Значението на архитектурния детайл за облика на една сграда   Добре обмисленият архитектурен детайл е от изключително значение при проектирането, изпълнението и възприемането на всяка сграда. Под “архитектурен детайл” се има предвид комбинацията на материали в определени ключови места, които са решаващи както за цялостният облик на къщата ви, така и за здравият покрив над главата…
Виж повече