Category Archives: Проектиране на къща

Какво е Подробен устройствен план (ПУП)?

Кога е необходимо да се възложи изготвянето му (изменението му)? Какво представлява ПУП? [caption id="attachment_589" align="alignleft" width="300"] Подробен устройствен план (ПУП)[/caption] Подробният устройствен план (ПУП) се създава на база на общия градоустройствен план (ОУП) за населеното място и конкретизира устройството и застрояването на всеки поземлен имот (ПИ). При липсата на общ устройствен план , се…
Виж повече

Полезна информация свързана с проектиране на къща

Полезна информация за всеки инвеститор при проектиране на къща. Проектирането на къща е едно начинание пълно с неизвестни за множество инвеститори. За да внесем малко повече светлина в целия процес, ще опишем всички необходими стъпки, които един потенциален инвеститор трябва да извърви: НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ 1.Документи за собственост на терена /парцела/; 2.Скица с виза за проектиране…
Виж повече

Проектиране на къща. Съвременната къща – поглед към световните тенденции

Съвременната къща – поглед към световните тенденции От известно време насам се наблюдава и по нашите ширини тенденцията да се избягва централната градска част като място за живеене. В напрегнатото ежедневие, модерният българин търси своя дом на спокоен и живописен терен, където да се разтовари от проблемите и стреса, насъбрани през интензивния работен ден. Тази…
Виж повече