Архитектурния детайл- значение за облика на една сграда

Значението на архитектурния детайл за облика на една сграда

 

Добре обмисленият архитектурен детайл е от изключително значение при проектирането, изпълнението и възприемането на всяка сграда. Под “архитектурен детайл” се има предвид комбинацията на материали в определени ключови места, които са решаващи както за цялостният облик на къщата ви, така и за здравият покрив над главата ви. Част от детайлите са чисто декоративни, но проектирането им отново изисква отлично познаване на специфичните характеристики на материалите. Архитектът акцентира и дава послание чрез тях, кодира определени усещания, които да предизвикат у наблюдателя - величие, непринуденост, кокетност или строгост. Декоративният детайл е елемента, който изпъква в цялата композиция на една сграда, стремейки се да запази нейната душа в тази фокусна точка.

Турската банка, Будапеща

Турската банка, Будапеща

От дълбока древност архитектите са използвали декоративни елементи и детайли, за техните сгради. Примери можем да открием в древна Гърция и Рим, където архитектурата е била медиум на владетелите, с който са демонстрирали своето величие и завоевания. По онези времена се е считало, че колкото по-изпъстрена с декорации е една сграда, толкова по-голямо уважение и страхопочитание трябва да всява владетеля/императора. Подобни течения в архитектурата са били широко разпространени дори в 20-ти век с появата на пост-модернизма.

Сграда Брандейс (Brandeis Building), архитектурни детайли.

Сграда Брандейс (Brandeis Building), архитектурни детайли.

През 21 век стъклените фасади завладяха модерният град, оставайки на заден план онези старовремски и достолепни каменни фасади. Стремежът на архитекта да направи новата модерна сграда максимално технологична сякаш предаде нов смисъл на декоративният детайл и създаде онзи забележителен контраст между старото класическо здание и новата офис сграда, изваяна сякаш от метал и стъкло. Съвременните концепции за архитектурният дизайн на една сграда се различава все повече от старите класически сгради.

Жилищна сграда, Викториански стил, 1880 г., Сан Франциско, САЩ

Жилищна сграда, Викториански стил, 1880 г., Сан Франциско, САЩ

Проектирането на декоративния елемент в днешно време се извършва посредством други изразни средства, продиктувани от новите материали и технологични течения. Самоцелното повтаряне на декорации от миналото е заместено от един по-стилизиран вид, който грабва окото най-вече със своята стилистика, форма и специфика. Детайлният архитектурен проект е от основно значение за успешното завършване на всеки строителен обект. На практика добре проектираният архитектурен детайл е решаващ за качеството на крайният продукт.

архитектурен детайл

Оформление на открит кухненски кът с перголи, покрайнините на Чикаго, САЩ и Офис сграда Галиле (Galileé), Тулуза, Франция

Модерната архитектура развива нов подход към детайла, който се стреми да обобщава обемите на сградата, придавайки ú цялостен завършек. В нашата практика за съжаление все по-често ставаме свидетели на самоцелни декорациите по фасадите на новите сгради. Все пак архитектурата служи най-вече от местните традиции, бит и естетически тенденции. Високата стойност на сградата се крие не  в пренасищането на декоративни елементи, а  в правилното и умереното използване на декоративният детайл в контекста на нейната среда, период на изграждане и функция.

 

Comments are closed.