Recent Posts by admin

Какво е Подробен устройствен план (ПУП) с Комплексен проект за инвестиционна инициатива? Какви са необходимите документи?

Законовата уредба за процедиране на ПУП е бавна, тромава и трудоемка, имайки предвид всички съгласувателни писма от дружества и институции. Собствениците и инвеститорите/възложителите трябва да се въоръжат с търпение и да не избързват с проектиране и строителство в имота.
Виж повече

Какво е Подробен устройствен план (ПУП)?

Кога е необходимо да се възложи изготвянето му (изменението му)? Какво представлява ПУП? [caption id="attachment_589" align="alignleft" width="300"] Подробен устройствен план (ПУП)[/caption] Подробният устройствен план (ПУП) се създава на база на общия градоустройствен план (ОУП) за населеното място и конкретизира устройството и застрояването на всеки поземлен имот (ПИ). При липсата на общ устройствен план , се…
Виж повече

Полезна информация свързана с проектиране на къща

Полезна информация за всеки инвеститор при проектиране на къща. Проектирането на къща е едно начинание пълно с неизвестни за множество инвеститори. За да внесем малко повече светлина в целия процес, ще опишем всички необходими стъпки, които един потенциален инвеститор трябва да извърви: НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ 1.Документи за собственост на терена /парцела/; 2.Скица с виза за проектиране…
Виж повече

Oсветлението у дома и на работното място

Oсветлението у дома и на работното място Животът в наши дни е  до голяма степен свързан със затворените пространства. Мнозина от нас прекарват времето си в офиси, лаборатории, магазини и др., където изкуственото осветление създава пространства и понякога напълно ги трансформира. Доказано е от психолози, че неподходящо осветеното пространство може да допринесе за лошото настроение…
Виж повече

Recent Comments by admin

No comments by admin yet.