Portfolio Category: Градоустройство

Концепция за развитие на Добруджа

В тази концепция предлагаме стратегия за развитие на територията обхващаща Добруджа, североизточното Черноморие и северна Добруджа в румънска територия по линията Мангалия-Констанца. Този проект е развит в академична среда от широк кръг от колеги и има за цел да представи основният потенциал за устойчиво развитие на района, като привлече интереса ( инвестиционен, културен, туристически и…
Виж повече

Урбанистична концепция – Баку

Настоящият проект е класиран на 2ро място в международен конкурс на тема „Концепция за урбанистично развитие на крайбрежен пост-петролен район” 2009 в Баку, Азербайджан, част от ежегодната инициатива REA. Проектът, разработен съвместно с арх. Божан Димов засяга проблемите на индустриалните зони и влянието на петролното замърсяване върху тях. Разгледани са възможности за рекултивация и пълноценно…
Виж повече