Концепция за развитие на Добруджа

В тази концепция предлагаме стратегия за развитие на територията обхващаща Добруджа, североизточното Черноморие и северна Добруджа в румънска територия по линията Мангалия-Констанца. Този проект е развит в академична среда от широк кръг от колеги и има за цел да представи основният потенциал за устойчиво развитие на района, като привлече интереса ( инвестиционен, културен, туристически и др.) от крайбрежието към вътрешността на Добруджа в контекста на южното Черноморие.

Територията разполага със зони на културно-историческо наследство, които са ситуирани в местности с богат природен потенциал. Вътрешността се отличава с уникални ветрозащитни пояси и могили, които в комбинация с нивите формират културния пейзаж „Добруданска престилка”. Приморският район е белязан от Via Pontica, който съчетава концетрация на културно-исторически резервати. В акваторията е концентрирана непроучена археология поради специфичното и разположение.

Предлагаме културно-историческото наследство да се социализира и експонира в контекста на средата на вече придобили статут обекти. Нужно е проучване на неусвоената буферна територия, която вече не е пречка за обмен на всички нива между България и Румъния. По този начин стимилираме интереса както на туристическия поток така и на инвестиционните намерения. Комуникационната мрежа от своя страна трябва да се оптимизира, за да разпредели човекопотока без да нарушава културните и индустриални пейзажи на Добруджа. Организацията на природните резервати е в пряка връзка с културно-историческото наследство, с което се разгръща целия потенциал на територията.

Comments are closed.