Университетската библиотека на СУ „Св. Климент Охридски”

Този проект представя концепция за разширение на Университетската библиотека на СУ „Св. Климент Охридкси”. Първата по рода си университетска библиотека в България, която през десетилетията се е превърнала в институция, съхранияваща словото на най-големия университет.
Вътрешният двор на СУ „Св. Климент Охридкси” е преди всичко паркинг зона, където липсват места за отдих, общуване и други дейности на студентите. Библиотеката за хора в неравностойно положение представлява една пристройка, чието работно време не се спазва. И това са само малка част от проблемите в пространството на вътрешният двор.
В този проект показваме нашата гледна точка за решеването на тези конфликти. Основната идея е да създаде едно ново пространсто за студентите,където те могат да дебатират, да общуват и да представят своите проекти. Разположена между сградата на Университета и сградата на Библиотеката тази мултифункционалната структура представлява една стъклена кутия, която пропуска светлина и която не скрива красивите обеми на сградите. Тази своеобразна стъклена кутия има за цел да обединява студентите в едно тяхно мултимедийно пространство, което ще се променя според техните търсения, идеи, презентации и което ще се развива динамично успоредно с тях.

Comments are closed.