Сателитно селище Елин Пелин

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 51
 • 61
 • 78
 • 8
 • 94
 • 10
 • 1111
 • 1211
 • 131
 • 141
 • 15

Проектът за сателитно селище в близост до София е разработен на три хълма в близост до гр.Елин Пелин. Идеята за изграждането на такъв тип селище е да се обедини спокойствието на живота в малкия град и да се осигури бърз и безпрепятствен достъп до столицата за работещите там обитатели.

Комуникационната мрежа е развита на две функционални нива – основен път със събирателни улици и пешеходни зони, алтернатива на пътната мрежа, които представляват зелени клинове, включени в парковата система. Алейната инфраструктура води до места за отдих с панорамни гледки ( беседки и павилиони ) , тихи игри и спортове в непосредствена близост до жилищни структури.
Основната концепция за решението на сателитното селище е симбиозата между съвременните удобства на мегаполиса и природосъобразния начин на живот в екологично чиста среда. Особеностите на имота налагат 3 основни жилищни квартала със собствен културен, административен, образователен или спортен центрове, но обединени под зелената мрежа на обществения парк. Тази система от рекреационни кътове, места за активен и пасивен спорт и хоби съчетава идеата за хармония между всички разнообразни дейности. Разположен в най-красивата и същевременно неблагоприятна северна и подветрена част на имота, паркът на северозападния хълм съчетава множество функции, като дава на образователния и спортно-рекреационния процеси добра природна среда и микроклимат. Този хълм разполага със сравнително равнинен релеф, подходящ за площните игрища и от него се открива визуален контакт към село Голяма Раковица. Преобладаващото северно изложение е предпоставка за благоприятно ослънчаване на ателиетата от центъра за изкуства и на библиотеката на основното училище. Начало на парка дава спортният комплекс със закрит басейн, следван от игрища. В близост откриваме основното училище и център на изкуствата, подчинени напълно на ландшафта и парковата среда.

Comments are closed.