Студентско общежитие гр. София

“Кампус от светлина “е комплексна сграда, която обединява студентски общежития с хотелска част. Композицията е от 3,5 и 7 етажни обеми.
Комплексът е „П“-образен с вътрешен двор. Основният подход за студентите е от самия вътрешен двор, а вълнообразната стъклена хотелска част е с достъп откъм главната улица. Материалите, които са използвани са няколко различни вида стъкло, бетонови блокове и декоративни външни облицовъчни панели, както и дърво и метал. Архитектурата е в духа на съвременния стил. Усещането е за интегриране на природата вътре в сградата.
Идеята за модерно общежитие за студентите е разработена след проучване на нуждите на сегашните студенти както и проблемите на студентския град като цяло.
“Кампус от светлина “ осигурява на студентите всичко, което в момента базата не може да предложи. Стремежът е да им осигурим кампус, където да обменят опит и идеи, но също така да им предоставим нужната среда за почивка и самостоятелна работа и всичко това в една обвивка от модерна и вдъхновяваща архитектура.

Comments are closed.