Жилищна сграда в Созопол стар град-вар.2

Проектът цели изграждането и функционалното възстановяване на сграда, разрушена преди много години в старата част на гр. Созопол. Възстановява се в първоначалното му местоположение и стар параклис,изграден до жилищната сграда.
За направата на проекта са спазени изискванията на одобрен от Националния Институт Паметници на Културата работен устройствен план. Спазени са нужните височини, силуети и обемни решения.
Проектът е разработен в два варианта.
Единият представя сградата спрямо стар идеен проект. Използвани са типични за архитектурата в района облицовки, оформление на прозорци, видими стрехи и греди. Добавени са дървени капаци за всички прозорци.
Вторият вариант представлява различен прочит на същия проект. По желание на собственика целта е да се постигне малко по-средиземноморска визия на сградата, като се премахнат видимите греди и стрехи, прозорците да станат тип ''френски'', добавят се по-големи външни дървени капаци. Част от дървената облицовка, покриваща в оригиналния проект сградата от партерния етаж нагоре се заменя с вид венециалнска външна мазилка.

Comments are closed.