Заведение за обществено хранене в Сл.Бряг

  • 3D View 1-Sunny Beach – NEW LAST
  • web 1
  • web 2

Инвеститорът закупува имот със съществуваща сграда, която екипа ни реконструира. Нашата намеса изцяло променя заварената планова структура и архитектурния облик на сградата, като запазва част от съществуващата конструкция и напълно запазва нейното местоположение в централната част на имота. Промените в конструкцията се налагат поради новото предназначение на сградата и изискуемата по-голяма светла височина.
Сградата остава едноетажна и помещава заведение за обществено хранене – бистро с прилежащите към него обслужващи помещение и магазин за промишлени стоки.
Салонът за посетители е оразмерен за 24 седящи места като в зоната на бара са предвидени още 4. От салонът се достига до две тоалетни – едната с предверие, а другата пригодена за инвалиди с диаметър на въртене на количка от 150 см.
Кухнята е напълно оборудвана за този тип заведения (съгласно част „Технологична“). Разполага с два самостоятелни входа/изхода като потоците за зареждане на продукти и изхвърляне на отпадъци не се засичат. За персонала са предвидени две спални помещения, битовка със шкафчета за принадлежности и баня с тоалетна.
Магазинът за промишлени стоки разполага със самостоятелен вход от основната югоизточна фасада, която граничи с уличната регулация. За магазинът е предвиден отделен санитарен възел.
Резултатът напълно удовлетворява инвеститора, защото сградата разполага с два самостоятелни търговски обекта на малка площ, но с функционално разпределение.

 

Comments are closed.