Фасадна разработка Сл. Бряг

Хотелът се намира в централната част на Слънчев бряг и е построен в началото на века. Състои се от 3 еднакви типови хотелски етажа с двойни стаи и подпокривен, където се намират няколко различни по големина и планова структура студия.

Пред хотелът се открива гледа към плажа, но също така е осигурен плувен басейн за гостите. Основният вход е разположен централно по дължината на фасадата. Възложената реновация има за цел да изгради нов съвременен облик, който заменя старите материали с иновативни технологии и висококачествени технологии (подмяна на дограмите на вратите и прозорците; топлоизолиране и др.) Дървените прегради на терасите формират някои много интересни светлосенки през деня, с което се разчупва монотонноста на фасадата. Приземният етаж е изцяло облицован с естествен камък. Добавени са декоративни колони с цел сепариране на отделни кътове и връзка с басейна и зоната за релакс. Цялостната нова визия на сградата се стреми да носи Средиземноморски дух и да скъса окончателно със стария си образ, демонстрирайки как естествените материали са използвани в съвременните системи за строителство.

Comments are closed.