Полезна информация свързана с проектиране на къща

Полезна информация за всеки инвеститор при проектиране на къща.

Проектирането на къща е едно начинание пълно с неизвестни за множество инвеститори. За да внесем малко повече светлина в целия процес, ще опишем всички необходими стъпки, които един потенциален инвеститор трябва да извърви:

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

1.Документи за собственост на терена /парцела/;

2.Скица с виза за проектиране или извадка от действащ подробен устройствен план /издава се от главния архитект на общината и е валидна 6 месеца/;

3.Становища и данни от експлоатационните дружества: - становище за присъединяване към електрическата мрежа или съгласувана виза /издава се от местното електроразпределително дружество - заявяват се необходимите за обекта мощности.

- становище за присъединяване към водоснабдителната и канализационната система на “ВиК” или съгласувана виза /издава се от местното ВиК дружество/;

* За предаване на проектната документация са необходими документите по т.2 и т.3. Документа за собственост ви е нужен за издаване на скицата с виза за проектиране и впоследствие за внасяне на документацията за разрешение за строеж.

НЕОБХОДИМИ ИЗХОДНИ ДАННИ

1. Геодезическо заснемане на терена /необходимо е за правилното ситуиране на къщата в парцела и прикрепяне на сградата към терена/;

2.Геоложки и хидроложки проучвания на терена /необходими са за прецизиране на проекта по част Конструкции/;

* За всички горе-споменати части, разполагаме със специалисти, които да извършат необходимото за вас и в срок

При наличието на всички горе-споменати документи е възможно започването на проектиране на вашата къща. Тогава архитектът разполага с цялата му нужна информация, за да няма никакви пречки до предаването и утвърждаването на документацията пред съответните органи. Проектиране на къща е индивидуален процес. Под внимание се взимат личните предпочитания на инвеститора, начина му на живот и възможностите на парцела. В ръцете на добрия архитект, мястото само може да продиктува разположението и ориентацията на помещенията. Именно поради тези причини се пропоръчва изработката на индивидуален проект, а не готов, който във всички случаи ще трябва да се преработва с множество компромиси откъм визия и функция.

Друг  въпрос, който инвеститорите си задават, стига да се сблъскват с инвестиционното проектиране за първи път са какво включва един пълен проект. Техническият проект, който се внася за одобрение в съответните общини съдържа:

1.Архитектура;

2.Строителни конструкции;

3.Технически контрол по част Строителни Конструкции;

4.Водоснабдяване и Канализация /ВиК/;

5.Електроинсталации /Ел/;

6.Отопление, Вентилация и Климатизация /ОВК/;

7.Енергийна ефективност;

8.Проект безопасност и здраве /ПБЗ/;

9.Проект пожарна безопасност.

Всяка една част от техническия проект се изготвя от съответните проектанти с правоспособност, които са членове на камарата на архитектите или инжинерите в инвестиционното проектиране. При така предаден и одобрен проект е възможно започването на строителството на вашата къща. Контролът по време на строителството е също важен за успешното реализиране на вашия дом. Услугата е препоръчителна към всички бъдещи инвеститори, които искат процеса на проектиране на къща да се осъществи качествено и в зададените срокове.

 

No Comments Yet.

Leave a comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *